Phrozen Beige Low-Irritation

Phrozen Beige Low-Irritation fotopolimērs ir īpaši izgatavoti, lai drukātu 3D daļas ar maksimālo precizitāti. Šis konkrētais fotopolimērs derīgs dažādiem lietojumiem, ieskaitot zobārstniecības modeļus, inženiertehniskās detaļas un izstrādājumu prototipus. 0,5 kg pudele.
58,00 €

  • Izmantojiet un glabājiet fotopolimēru istabas temperatūrā, kā arī tumšos un vēdināmos apstākļos;
  • Pirms katras lietošanas kārtīgi sakratiet;
  • Pēc drukāšanas glabājiet lietotu fotopolimēru slēgtā un necaurspīdīgā pudelē. Nejauciet jau lietotu materiālu ar jaunu ;
  • Glabājiet fotopolimēru no bērniem un no tiešas saules gaismas iedarbības;
  • Stradājot ar materiālu, valkājiet cimdus un aizsargmaskas. Ja nokļūst uz ādas vai acīm, nomazgājiet to ar lielu daudzumu tekoša ūdens.
  • NEIZMETIET šķidru materiālu. Lūdzu, sacietējiet to zem saules vai UV lampas un tikai tad izmetiet to kā parastu plastmasas atkritumu.